"Interactieve straatfotografie’, met voorbijgangers.”  
   
Scroll down to see them all.  
   
info@georgemaas.com Ideeregistratie NR. 3529959
Tel: 0654226381
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almost everyone has one. At first, it sparkles in the living room like a new friend. Later, it becomes a faithful companion to support the man at rest . Until it is discarded and ends up in the rubbish. Like a monument of support, such a structure then stands in the public space. Far too conspicuous not to be in the way and often too 'damaged' so it rarely gets a second chance to start a new life in another household. "Until I suddenly saw the connection between people and sofa or chair. As a farewell, and last gesture, why not cut out a sewing pattern from the piece of furniture and photograph man as a mannequin next to his faithful servant before it is discarded and destroyed. I call it 'Interactive street photography', with passers-by."
 
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,stored in a database or made public in any form , either electronically, mechanically, by photocopying or by any other means, without written permission. Dutch copyright applies. Copyright - Concept © George Maas - info@georgemaas.com - 0654226381 Vastgelegd als Idee/Concept 468126 ideeregister
 
 
“Bijna iedereen heeft er een. In het begin fonkelt hij in de woonkamer als een nieuwe vriend. Later wordt het een trouwe metgezel die de mens in ruste moet ondersteunen . Totdat hij wordt afgedankt en bij het grofvuil belandt. Als een monument van steun staat zo'n constructie dan in de openbare ruimte. Veel te opvallend om niet in de weg te staan en vaak te ‘beschadigd’ waardoor hij maar zelden een tweede kans krijgt om in een ander huishouden een nieuw leven te beginnen. Ik fotografeer inmiddels al jaren afgedankte zitmeubelen op straat zonder dat ik wist wat ik er mee ging doen. “Totdat ik plotseling de connectie zag tussen mens en bankstel of stoel. Waarom niet als afscheid, en laatste geste, een naaipatroon uit het ameublement knippen en de mens als paspop fotograferen naast zijn trouwe dienaar voordat deze wordt afgevoerd en vernietigd. Ik noem het ‘Interactieve straatfotografie’, met voorbijgangers.”
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm , hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming. Auteursrecht is hierop van toepassing. Vastgelegd als Idee/Concept 468126 ideeregisterGeorge Maas - info@georgemaas.com - 0654226381